Payroll Rotterdam op het podium

Een payroll bedrijf in Rotterdam vinden is vaak erg gemakkelijk. Echter een goed payroll bedrijf vinden dat aansluit bij uw bedrijf kan wat moeilijker zijn. Het beste is altijd om met meerdere bedrijven contact te zoeken om zo een goede keuze te kunnen maken voor het beste payroll bedrijf in Rotterdam voor uw bedrijf. Een eerste stap hierbij is om op het internet te gaan neuzen en te kijken welke verschillende payroll bedrijven er in uw regio (Rotterdam) zijn en of deze in een specifieke branche werkzaam zijn. Vervolgens kunt u een bij de payroll Rotterdam die u aanspreken een offerte aanvragen voor de mogelijkheden van hun dienstverlening voor uw bedrijf. Natuurlijk kunt u ook de account manager uitnodigen van de verschillende payroll bedrijven. Het is maar net waar u de voorkeur aan geeft. Sommige mensen ontvangen het liefst eerst een offerte om op basis daarvan in gesprek te gaan en anderen hebben liever eerst een persoonlijke gesprek met een adviseur van het Rotterdamse payroll bedrijf voordat ze overgaan tot het opvragen van een offerte. Het is maar net wat u belangrijk vind. Een goed contact of een scherpe prijs.  Als u eerst de offerte opvraagt van de Rotterdamse payroll bedrijven dan heeft u al wel een aardig beeld van de kosten en ook de mogelijkheden die er voor uw bedrijf zijn. En zo kunt u voorkomen dat u een aantal overbodige gesprekken gaat voeren aangezien ze toch niet in uw kostenplaatje passen.

Reageren uitgeschakeld | Filed under Geen categorie

Werving & selectie

Er zijn verschillen tussen uitzendbureaus, werving en selectie bureaus en payroll ondernemingen. Uitzendbureaus hebben een eigen bestand van werknemers en leveren arbeidskrachten op aanvraag. Dat betekent dat de werving & selectie vaak door het uitzendbureau gebeurt. Bij payrollen is het zo dat de ‘inlener’ zelf de werving & selectie voor zijn rekening neemt. Op die manier kan iemand worden gekozen die aansluit bij de specifieke wensen en verlangens van de organisatie.

Omdat bij een uitzendovereenkomst de verhoudingen tussen werkgever en werknemer niet overeenstemmen met die van een arbeidsovereenkomst, is voor uitzendkrachten een aanvullende bepaling gemaakt. Daarin is aangegeven dat de uitzendovereenkomst een bijzondere vorm van de arbeidsovereenkomst is, al zijn niet alle bepalingen daarvan onverkort van toepassing. Binnen de uitzendovereenkomst wordt namelijk gewerkt met fasen. En in de eerste fasen van zijn werkzaamheden heeft de uitzendkracht minder rechten dan een normale werknemer. Na verloop van tijd wordt dit echter anders. Er heeft dan een volledige gelijkstelling plaats, waarbij de werknemer of in dienst van het uitzendbureau of in dienst van de inlener is gekomen. Voor de verhoudingen op juridisch terrein wordt hierna nader ingezoomd op de uitzendovereenkomst en haar fasensysteem.

Reageren uitgeschakeld | Filed under Geen categorie

Payroll

Uitzenden en payroll hebben veel van elkaar weg; in beide gevallen staat de werknemer niet op de loonlijst van de feitelijke werkgever, maar op die van het uitzendbureau of de payroll onderneming. De juridische constructie die bij het payrollen wordt gebruikt, is gelijk aan de uitzendovereenkomst op het moment dat de werknemer voor de payroll onderneming komt te werken en wordt uitgeleend naar de inlener, c.q. opdrachtgever.

Nu neemt de uitzendovereenkomst een bijzondere positie in. Het is de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever, in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever, ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde. Dit is te vinden in art. 7:690 BW. De uitzendkracht wordt door het uitzendbureau uitgezonden naar een werkplek. Daar wordt hij aangestuurd door de inlener. Als we kijken naar wie er zeggenschap heeft over het werk, dan is dat niet de werkgever (het uitzendbureau), maar het bedrijf waar de uitzendkracht werkt. De betaling krijgt de uitzendkracht vervolgens weer wel van het uitzendbureau, en niet van het bedrijf. Ook zijn er sites in omloop die payroll tarieven en payrolling services met elkaar vergelijken. Dit is een uitkomst voor mensen die payrolling services en payroll tarieven willen aanschaffen. Dankzij payroll worden deze werkgevers ontlast van allerlei lasten op het gebied van werkgeverschap.

Reageren uitgeschakeld | Filed under Geen categorie